Notícies ordinàries

Dimarts, 15 Novembre 2016 11:50

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya


La nostra entitat ha estat seleccionada per el Servei d’Ocupació de Catalunya amb una subvenció destinada a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
L'Estratègia Europa 2020 ha establert com a prioritat de la Unió un creixement sobre la base del coneixement sostenible i integrador. Aquesta darrera prioritat inclou una major cohesió social i territorial i un alt nivell d'ocupació. Dins de les mesures proposades és clau habilitar les persones per adquirir noves qualificacions i adaptar-se a les noves condicions i als canvis potencials de la seva carrera professional.
Per fer front a la preocupant situació de desocupació juvenil, el Parlament Europeu ha emès la Resolució, de 24 de maig de 2012, sobre Iniciativa d'Oportunitats per a la Joventut, per lluitar contra l'atur juvenil.
El Consell Europeu, en les conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, ha decidit crear una Iniciativa sobre l'Ocupació Juvenil, amb una dotació de 6.000 milions d'euros per al període 2014-2020, per recolzar les mesures establertes en el paquet d'Ocupació Juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular, la Garantia Juvenil.
En l'àmbit estatal, el Pla Nacional d'implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l'objectiu d'implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020.
Posteriorment, la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, regula, entre d'altres extrems, la creació del fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procés d'atenció a les persones joves inscrites (BOE núm. 252, de 17 d'octubre de 2014).
La Generalitat de Catalunya ha elaborat, al seu torn, un document de Bases per a l'estratègia d'ocupació Juvenil a Catalunya entès com el marc de referència que conté el context Europeu i de l'Estat, la diagnosi de les persones joves NOEF (persones joves que no estan ocupades ni en processos d'educació o formació) a Catalunya, el finançament que es destina a la Garantia a Catalunya, la programació per anualitats, l'operativa de la posada en marxa, el funcionament, el seguiment i l'avaluació de la Garantia Juvenil.
Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, o que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que es troben sense feina i sense millorar la seva formació constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció de govern.

Back to top
Back to top

Aquest lloc web fa ús de cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, considerarem que n'acceptes l'ús. Pots obtenir més informació, així com saber com canviar-ne la configuració consultant la nostra política de cookies. Política de cookies