L’àrea de Participació Comunitària i TIC té l’objectiu de facilitar un accés crític i creatiu de tota la comunitat  a les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), procurant aconseguir una discriminació positiva d’aquelles persones amb més dificultats per accedir al món tecnològic, a través del desenvolupament de projectes creatius, solidaris i implicats amb l’entorn comunitari del territori, vetllant perquè les persones participants esdevinguin les protagonistes.

 


Programa ÒMNIA

 

Teixint i multiplicant xarxes

 

memòria de barri de la torrassa i collblanc

 

gent gran i noves oportunitats

 

amb veu i nom de dona

 

Revista

 

MÀKERS A LA TORRASSA

 

festival de curtmetratges de l’hospitalet

PROJECTES QUE VOLEM SEGUIR FENT PERÒ NO TENIM FINANÇATS:

 

caminant per la literatura

 

DE DONA A DONA

PROGRAMA ÒMNIA: PUNT ÒMNIA JIS-ARRELS

Aprenent a apropiar-nos de la tecnologia soberanament.

El Punt Òmnia Jis-Arrels és un telecentre de la xarxa Òmnia i xarxa Punt TIC que ofereix des del 1999, un servei públic diari de formació i accés gratuït a les TIC, adreçat a la població dels barris de Collblanc-Torrassa i que contribueix a la seva dinamització
mitjançant l’empoderament col. lectiu a través de les TIC.

Consulta el nostre canal de youtube i el nostre compte de twitter.

TEIXINT I MULTIPLICANT XARXES: INCLUSIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LES TIC

Cosint barri.

Iniciativa socioeducativa que promou l’accés a les TIC, contribuint a la dinamització sociocultural dels barris de la Torrassa i Collblanc a través d’un procés de capacitació tecnològica de persones més grans de 65 anys i de la creació d’una xarxa veïnal de
voluntariat al barri, responsable de generar activitats i productes culturals que reverteixin en el seu empoderament col·lectiu i el desenvolupament del territori.

MEMÒRIA DE BARRI DE LA TORRASSA I COLLBLANC

Revisitant el passat del barri.

 El projecte Memòria de Barri de la Torrassa i Collblanc apropa a la gent gran i la resta de comunitat veïnal a les TIC des d'una òptica memorialista i participativa: Conservant les memòries i vivències personals en format digital i vehiculitzant l’aprenentatge TIC amb la construcció i manteniment d’un bloc sobre la memòria històrica fotogràfica i testimonial del barri.

Consulta el nostre canal de youtube.

GENT GRAN I NOVES OPORTUNITATS

Cuinant intercanvi intergeneracional.

El projecte Gent Gran i Noves Oportunitats pretén visibilitzar la gent gran com a ciutadania activa i participant dins la comunitat, en un procés d’intercanvi intergeneracional vehiculat a través de la creació d’una revista local, l’excusa que ha permès apropar a la gent gran a les TIC.

Premi Obra Social de l’Agrupació Mútua, 2008.

AMB VEU I NOM DE DONA

Teixint xarxes amb les nostres veïnes.

El projecte és una combinació d’activitats formatives en TIC i creixement personal, amb activitats socioculturals al barri, que des d’una perspectiva crítica i de gènere,  són liderades i protagonitzades per dones dels barris de l’Hospitalet. Més informació aquí.

REVISTA – BLOC ELS NOSTRES BARRIS

Farcint l’actualitat des del barri.

El projecte de la revista va sorgir com una iniciativa de la mateixa comunitat aprenent del Punt Òmnia Jis Arrels: una revista -en format paper i electrònic- sobre el barri feta per la gent del barri que coincidim als espais d’aprenentatge del Punt Omnia i espais de lleure de l’entitat.

MÀKERS A LA TORRASSA

Somniant en 3D al barri.

Aquest espai té com a finalitat la participació social i l’enfortiment comunitari a través de la fabricació digital i en especial de la impressió 3D. S’ofereix formació i es manté un espai obert per desenvolupar pràctiques innovadores i de transformació social, vinculades a la vida quotidiana i promovent la implicació de la comunitat participant. La principal línia de treball està vinculada al disseny i impressió 3D amb un projecte comunitari de barri, de visibilització i posada en valor del patrimoni local (Màkers a la Torrassa). Recentment s’ha obert el ventall temàtic de l’espai Màker, incorporant a les dones sèniors en la formació disseny 3D a través de l’elaboració i impressió d’elements de costura (Màkers Costureres).

Per més informació entra aquí.

 

FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE L’HOSPITALET (EL FESTIVAL DE CINEMA QUE BATEGA A L’HOSPITALET)

El Festival de curtmetratges de L’Hospitalet es divideix en dues categories:

o El MetropoL’His, és la categoria de curtmetratge exprés. En 48 hores les participants han d’idear, gravar i editar un curt de 5 minuts de durada com a màxim i sota tres premisses que l’organització els dóna.

o GlobaL’H, és la categoria de curtmetratges de cooperació internacional. On d’arreu del món s’envien curts de 15 minuts de durada màxima que centrats en la defensa dels Drets Humans i la cultura de la Pau.

La creativitat, l’originalitat, la reflexió crítica es valoren com a elements d’expressió artística en aquest festival jove que promou el treball audiovisual com a oportunitat per a professionalitzar-se.

PROJECTES QUE VOLEM SEGUIR FENT PERÒ NO TENIM FINANÇATS:

CAMINANT PER LA LITERATURA CATALANA:

Creació literària veïnal i memòria històrica des del barri.

És un espai on persones de diferents orígens i edats contribueixen a la cultura catalana, revalorant el nostre patrimoni cultural a través de l’escriptura de fragments sobre vivències particulars ambientades a Catalunya i més concretament a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, al barri de La Torrassa. La inclusió de persones de diferents orígens, la recuperació de la memòria històrica, la capacitació en habilitats socials i en eines de creació literària són els ingredients principals d’aquesta proposta.

DE DONA A DONA:

100% sorotitat: Diàlges intergeneracionals i interculturals entre dones.

Aquest projecte busca generar un espai on dones de diferents perfils i edats intercanvien els seus punts de vista. Així reforcem el coneixement de la subjectivitat femenina i potenciem l’autoestima de les participants, reforçant els vincles intergeneracionals.
El tret diferencial és la compaginació dels intercanvis grupals amb els espais més personals on les participants interactuen amb una altra participant, de tu a tu (sense filtres i amb total naturalitat). Permet identificar les diferències i les similtuds entre dones de diferents generacions i trencar estereotips i tòpics (per part de les joves) sobre com es comportaven les dones abans, i (per part de les dones grans) sobre com ho fan les joves avui en dia.