Des de l’Àrea de Salut treballem per a promoure actituds i hàbits saludables, des d’una visió de disminució de riscos i amb perspectiva de gènere. Per tal d’assolir-ho realitzem projectes, activitats i programes de sensibilització en temes de salut entesa de manera global i positiva. Les nostres intervencions se centren en la sexualitat i afectivitat, prevenció d’ITS, prevenció dels trastorns del comportament alimentari, la prevenció i disminució de riscos del consum de substàncies, la gestió d’emocions, la prevenció de les violències, l’autoestima…

Els projectes que es duen a terme en l’Àrea de Salut són:

Programa Agents de Salut Juvenil

 


Programa Mira i Informa’t. 

 

Exposició del cómic de la sida

 

Posa’t el punt

Promoció de la salut entre iguals: drogues

 

Esportmania

 

autoestima’t

 

Maleta pedagógica

Guies de Tallers i Formacions a mida

l’estenedor virtual i presencial

 

dies mundials

PROGRAMA AGENTS DE SALUT JUVENIL

Formació, rialles, vivències compartides i creació d’activitats.

Aquest programa d’aprenentatge i servei forma a joves amb interès en temes de promoció de la salut perquè facin de transmissores d’aquests coneixements i aprenentatges a altres joves a partir d’activitats dissenyades i implementades pel mateix grup. Algunes de les temàtiques treballades són la sexualitat, el gènere, la diversitat, les drogues, l’autoestima, les habilitats socials…

 

PROGRAMA MIRA I INFORMA’T. PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL VIH/SIDA PER A JOVES DE CATALUNYA

Aprendre, compartir, assessorar-se i dinamitzar activitats entorn la prevenció del VIH/sida.

Busca prevenir el VIH/sida i promoure una salut sexual positiva entre el jovent a partir d’una exposició itinerant, tallers sobre el VIH/sida i habilitats personals i socials adreçada a joves i un servei d’assessoria virtual i presencial. La idea és instaurar hàbits saludables i reduir conductes de risc entre aquest jovent i que siguin transmissores i transmissors d’aquesta formació al seu grup d’iguals.

EXPOSICIÓ DEL CÒMIC DE LA SIDA

Llegir còmics i divertir-se tot fent prevenció del VIH/sida.

A partir dels treballs seleccionats del I i II certamen del Còmic sobre la sida s’ha creat una exposició i un material educatiu on, a través de dinàmiques i activitats generades a partir dels còmics, es treballa la prevenció del VIH/sida i la promoció d’una sexualitat saludable i positiva entre el jovent.

POSA’T EL PUNT

Fem prevenció amb un punt de llibre i un preservatiu.

Campanya de prevenció adreçada a joves de L’Hospitalet. Busca apropar la informació sobre prevenció d’ITS i VIH arribant al jovent des dels seus espais habituals, a través d’un punt de llibre que inclou un preservatiu, adreces d’interès de la ciutat i informació de prevenció i altres recursos informatius.

PROMOCIÓ DE LA SALUT ENTRE IGUALS: DROGUES

Formació, sensibilització i coneixement entre iguals per prevenir el consum de substàncies.

Aquest programa facilita informació sobre el consum de substàncies al jovent per tal
que es converteixin en referents entre el seu grup d’iguals i puguin realitzar accions de promoció d’hàbits saludables per al jovent del seu municipi assegurant així un efecte multiplicador.

ESPORTMANIA

Jocs i moviment per promoure la salut i prevenir el consum de susbtàncies.

Esportmania facilita informació i promou la reflexió per part del propi jovent integrant l’esport com a alternativa al consum de substàncies i a l’oci convencional. Fem una clara aposta per l’esport com a eina transmissora de valors, ja que considerem que els jocs d’equip potencien la responsabilitat, saber compartir, posar límits, respecte…

AUTOESTIMA’T. EXPOSICIÓ PER A LA PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI.

Crítica als models de bellesa i la publicitat fomentant l’autoestima.

Aquest projecte treballa diferents aspectes relacionats amb l’aparició dels trastorns
del comportament alimentari a partir d’una exposició dirigida a joves que s’acompanya d’un taller participatiu. La finalitat principal és prevenir aquests trastorns així com promoure hàbits saludables a partir de la potenciació de l’autoestima i les habilitats personals i socials.

PROGRAMA MALETA PEDAGÒGICA

Aprendre i dialogar sobre una sexualitat positiva.

Experiència educativa adreçada a l’ESO i a Cicles Formatius, que s’inicia durant el curs 2002-2003, com a model d’intervenció comunitària en xarxa, per tal d’acostar la informació i la formació sobre el VIH/sida i la promoció d’una sexualitat saludable i positiva a la població adolescent dels IES de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/503951

PROGRAMA DIFERENTS-IGUALS

Construir identitats deconstruint estereotips.

Formacions d’aprenentatge i servei adreçades a joves que promouen el coneixement i la comprensió cap a una mateixa i cap a les altres persones, fomentant la construcció de la identitat elegida per cada una més enllà dels patrons heteronormatius. Aquests tallers fomenten actituds de respecte i no discriminació entre sexes i envers les diferents opcions de gènere i identitats.

GUIES DE TALLERS I FORMACIONS A MIDA

Recopilació de formacions i accions per a totes.

S’ofereix tallers i formacions a mida per a joves, famílies i professorat tant en l’àmbit formal com en el no formal sobre diverses temàtiques relacionades amb temes de salut; sexualitat, afectivitat, gènere, prevenció de l’assetjament, prevenció de violència juvenil i de gènere, autoestima, ús responsable de les xarxes socials, relacions interpersonals…

ASSESSORIA L’ESTENEDOR VIRTUAL I PRESENCIAL

Espai confidencial on trobar suport emocional

Assessoria per a joves que ofereix un espai gratuït, confidencial i personalitzat d’assessorament virtual a través de les xarxes socials: via WhatsApp i presencialment a l’entitat. L’objectiu és donar suport a les seves dificultats, conflictes emocionals i afectius, donant resposta a les seves inquietuds, dubtes, pors… relacionades amb el seu benestar emocional.

COMMEMORACIÓ DE DIES MUNDIALS

Accions comunitàries i solidàries.

Realització d’activitats per celebrar el Dia Mundial de la Sida, Zero discrimination day, Dia de la salut, Dia de la dona treballadora, Dia contra la violència de gènere… amb l’objectiu de sensibilitzar les persones del nostre entorn i visibilitzar la tasca comunitària i de promoció d’hàbits saludables que estem fent.

 

PROJECTES QUE VOLEM SEGUIR FENT PERÒ NO TENIM FINANÇATS:
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Cicles de tallers adreçats al jovent per tal que puguin veure en ells i elles mateixes totes les coses bones que tenen i la importància de tractar bé i amb respecte a les altres persones i a una mateixa. Així com fer visible el poder que tenen com a grup i la importància de tenir unes relacions saludables.