La nostra Junta directiva no rep cap retribució per formar part de la Junta, només en el cas que la persona participi en algun projecte com a tècnica, reben retribució per la seva tasca.