En l’àmbit de la participació comunitària, JIS es preocupa per mantenir contactes dins la comunitat i fer activitats i projectes que ajudin a millorar-la. Hi ha diverses xarxes en què es participa des de fa anys, com ara:

ECAS. Entitats Catalanes d’Acció Social
– Comitè 1r de Desembre
Comissió d’Entitats Collblanc – La Torrassa
– Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
– Grup de Joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
– Pla de Desenvolupament Comunitari

– Altres entitats de la ciutat i d’altres municipis
– Associació Anadromes
– XEASC
– Espai de Ciutadania
– Consell De Ciutat L’H
– Consell De Districte
– Consell de Serveis Socials L’Hospitalet