PRINCIPI D’IGUALTAT I SOLIDARITAT
La igualtat i la solidaritat com a recerca del reconeixement i suport social dels col·lectius desafavorits promovent la igualtat de drets i deures de totes les persones sense discriminació de cap tipus.

PRINCIPI DE RESPECTE I ÈTICA DE LES RELACIONS
El respecte i l’ètica de les relacions com a dret de les persones a ésser protagonistes de la seva vida i agents del seu propi canvi, i a que es respecti la seva llibertat i dignitat.

PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ
La participació com a instrument eficaç per a construir una societat millor, i com un dret de totes i tots. Considerem que cada persona és indispensable i creiem en la seva capacitat per contribuir a la construcció comunitària.

PRINCIPI DE CONSCIÈNCIA AMBIENTAL
La consciència ambiental com a responsabilitat i compromís amb la protecció del medi ambient, tenint cura de l’espai que s’ocupa directa i indirectament.

PRINCIPI DE PLURALITAT
La pluralitat com el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’aprenentatge i coneixement mutu entre les persones. La pluralitat de procedències u opinions són un símbol real, constatable i que enforteix les xarxes personals i socials.

PRINCIPI DE COMPROMÍS I CRÍTICA SOCIAL
El compromís i la crítica social com la visibilització de les injustícies i desigualtats treballant de manera creativa i innovadora per tal de promoure el canvi social.

PRINCIPI DE NO GOVERNAMENTALITAT I LAÏCISME
La no governamentalitat i laïcisme com la no adscripció a cap organització política o creença religiosa.

PRINCIPI D’EDUCACIÓ EN VALORS
L’educació en valors com a dret fonamental entesa com la transmissió i promoció dels valors que faciliten la convivència entre les persones.

PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA
La transparència com a pauta d’actuació proporcionant dades accessibles, entenedores i útils dels seus comptes, activitats i metodologia de treball.

PRINCIPI D’ EMPODERAMENT
Empoderament com a procés de creixement personal i col·lectiu i d’adquisició d’autonomia i responsabilitat.

PRINCIPI DE QUALITAT
La qualitat com a base d’actuació mitjançant uns criteris de professionalitat, formació, metodologia de treball acord amb la filosofia, valors i experiència.

PRINCIPI D’HORITZONTALITAT
Entenent l’horitzontalitat com a pràctica per incentivar un poder de decisió i d’organització igualitari, on totes les veus compten.

PRINCIPI FEMINISTA
Visibilitzant i combatent les relacions de poder, desigualtats i violències masclistes per assolir una societat lliure d’opressions heteropatriarcals.

PRINCIPI DE CURES I DEL BON VIURE
L’ètica de les cures aplicada al nostre entorn més immediat així com al nostre equip de treball, amb un compromís ferm de respecte a la conciliació familiar i de la vida, tenint en compte els nostres cicles vitals en harmonia amb la nostra feina.